пятница, 27 мая 2016 г.

Փոփոխական
Այսօր քեզ ընկեր ու լավ բարեկամ
Վաղն էլ հանկարծ ատելի այնքան,
Որ լեզուդ` շաղակրատ ու չարակամ
Կներկայացնի հերթական անգամ,թե
Երեկվա սպիտակը սևն է այսօրվա,
Այսօրվա լավն էլ` նողկալին վաղվա:
Եվ դերերն ու շահերը փոփոխական
Քեզ կբերեն այն համոզման,
Որ շատ է ամեն բան հարաբերական:
Երեկ երեկն էր, այսօրն` այսօր, 
Իսկ վաղն էլ պատահական
Իրերեը կփոխեն իրենց անունները
Հերթական անգամ:
Forgive me
Forgive me then
For being insane,
For loving since when
I met you in vain,
And now in my heart
I can't find your hearth.
  To Him
He wants me to be like him
Surely I'll become his victim
I'll lose my guise
I'll find his lies.
He is not mine
To him I am no one
An embodiment of someone
A ghost of a real An.

четверг, 26 мая 2016 г.

In His Lap 

In his lap 
I want to have a sweet nap,
In his eyes
I want to see love thousands of times,
On his lips
I want to see only smile,
And me, to be the reason of it
For eternal.

 He
His look is passing through your chest
And trembling is running from your heart to legs,
You feel you are lost and surely are found
You feel you can fly and you can be drowned.
You want to be lost surely in his eyes
And to be found only in his arms
To fly with your love, to drown your deep scars
Only you and he, your planet of smiles.